Narzuty

Kosztorysowe wskaźniki narzutów w II kwartale 2021

rodzaj narzutu wskaźnik narzutu
kosztów pośrednich zysku kosztów zakupu
roboty ogólnobudowlane zaloguj zaloguj zaloguj
instalacje sanitarne zaloguj zaloguj zaloguj
instalacje elektryczne zaloguj zaloguj zaloguj
roboty inżynieryjne zaloguj zaloguj zaloguj
roboty specjalistyczne - wysoki std zaloguj zaloguj zaloguj

 
Opracowano na podstawie analizy danych zbieranych i publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny.
W tablicach podano prognozowane wielkości stawek i narzutów.

Wskaźnik narzutu kosztów pośrednich odnosi się do kosztów bezpośrednich robocizny i pracy sprzętu.
Wskaźnik narzutu zysku odnosi się do sumy kosztów robocizny, pracy sprzętu i kosztów pośrednich.