Trendomierz
TRENDOMIERZ to narzędzie do analizy cen średnich RMS na przestrzeni ostatnich kwartałów, na podstawie generowanych on-line wykresów zmienności. Aby skorzystać z tej funkcjonalności, należy być zalogowanym.

Ze względu na zachowanie reprezentatywności, wykresy generowane są wyłącznie dla indeksów o dwu- lub trzycyfrowym kodzie KMB, które posiadają reprezentację cen średnich w bazie INTERCENBUD.

Materiały budowlane Materiały instalacyjne Materiały elektryczne

Praca sprzętu