Kalkulatory Pola i objętości brył Wycinek kuli

Wprowadź dane wg oznaczeń na rysunku:

R =
pole powierzchni:
a =
h =

R = objętość:
h =