Kalkulatory Pola i objętości brył Warstwa kulista

Wprowadź dane wg oznaczeń na rysunku:

a =
b =
h =
R =
pole powierzchni:

a =
b =
h =
objętość: