Kalkulatory Pola figur Trójkąt

Wprowadź dane wg oznaczeń na rysunku:

pole powierzchni:


a =
h =

a =
b =
c =