Kalkulatory Pola i objętości brył Rura (walec wydrążony)

Wprowadź dane wg oznaczeń na rysunku:

R =
pole powierzchni:
r =
h = objętość:

R = objętość:
b =
h =