Kalkulatory Pola figur Równoległobok

Wprowadź dane wg oznaczeń na rysunku:

pole powierzchni:


a =
h =

a     =
b     =
α [°] =