Kalkulatory Pola figur Romb

Wprowadź dane wg oznaczeń na rysunku:

pole powierzchni:


a =
h =

d1 =
d2 =