Kalkulatory Pola i objętości brył Graniastosłup pochyły

Wprowadź dane wg oznaczeń na rysunku:

a =
pole powierzchni:
b =
c =
h =

a = objętość:
b =
h =