Kalkulatory Pola i objętości brył Czasza (odcinek kuli)

Wprowadź dane wg oznaczeń na rysunku:

a =
pole powierzchni:
h = objętość:

R = objętość:
h =